Söfnun endurvinnsluefna og sorphirða

Við sinnum alhliða umhverfisþjónustu fyrir nokkur þúsund fyrirtæki um landið allt. Við viljum að flokkun sé einföld og sjálfsögð og hjálpum fyrirtækjum að bæta umgengni sína við jörðina. Við komum öllum efnum sem falla til í viðeigandi farveg og veitum þá ráðgjöf sem þarf til. 

Við komum efninu aftur inní hringrásarhagkerfið

Terra  leggur ríka áherslu á að auðvelda Íslendingum að skilja ekkert eftir; endurnýta, flokka og meðhöndla endurvinnsluefni og annan úrgang með ábyrgum hætti. Að skilja ekkert eftir er þýðing á Zero Waste sem er alþjóðlegt átak um að bæta umgengni við jörðina með því að draga úr mengun og minnka sóun. Terra hefur einsett sér að aðstoða fyrirtæki og heimili í þessum efnum, hvetja til minni notkunar á umbúðum og einfalda flokkun.  

Hér má sjá listann yfir úrgangsflokka og viðeigandi flokkunarleiðbeiningar

Nýjar lausnir 

Nýjasta viðbótin þegar kemur að lausnum fyrir flokkun heimilissorps eru djúpgámarnir okkar. Við vitum að þarfir viðskiptavina okkar eru misjafnir svo við komum á staðinn og skoðum aðstæður og í sameiningu finnum við bestu lausnina. Einn af mörgum kostum djúpgáma er mikið pláss  án þess þó að það sjáist mikið í þá. Stærsti hluti gámsins, sem getur verið 1,2 til fimm rúmmetrar, er neðanjarðar og einungis efsti hluti hans er sýnilegur og þar er hólf þar sem þú getur flokkað ruslið. Efsti hluti gámsins er álíka stór og hefðbundin ruslatunna og flokkunartunnur. 

Snjöll umhverfisstjórnun 

Við erum stolt af hinu góða samstarfi okkar við Klappir og erum sannfærð um að það mun hjálpa viðskiptavinum okkar að ná enn betri stjórn á úrgangsmálum sínum. Frá árinu 2018 hefur gagnagrunnur Terra verið samtengdur við snjallar umhverfislausnir Klappa. Þetta auðveldar upplýsingagjöf til samfélagsins, eykur gegnsæi í umhverfismálum og veitir okkur betri yfirsýn um notkun okkar á tækjabúnaði, losun kolefnis og nýtingu auðlinda. Einnig getum við nú boðið viðskiptavinum okkar að sækja heildstæða eignalista sína. Það auðveldar þeim að kortleggja upprunastaði mengunar í starfsemi sinni og sporna þannig markvisst við neikvæðum umhverfisáhrifum af rekstrinum.