Meðhöndlun úrgangs hjá Terra umhverfisþjónustu

Terra umhverfisþjónusta hefur metnað fyrir því að skilja ekkert eftir og stór hluti aðgerða Terra umhverfisþjónustu hafa með hringrásarhagkerfið að gera. Leitast er við að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi, efnum komið rétt ferli, endurnota, endurframleiða, endurvinna og lágmarka úrgang til urðunnar. Hér á síðunni má sjá með hvaða hætti úrgangsefni flæða í gegnum ferla Terra umhverfisþjónustu og hvað verður um þau.

Höfuðborgarsvæðið
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Annar urðanlegur úrgangur, steinefni oþh. Urðun hjá Sorpu í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Blandaður pappi, bylgjupappi, dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Hollands, Peute). Endurvinnsla. Pappír/pappi.
Blandaður úrgangur Urðað í Álfsnesi / flutt til orkuendurnýtingar. Urðun / orkuendurnýting. Hiti/rafmagn.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum Peute í Hollandi til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Gifs Gifs má ekki urða ásamt lífrænum úrgangi vegna efnasambanda (H2S) sem losna frá því við slíkar aðstæður. Efninu er haldið til haga á urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Gler Losað á urðunarstað Sorpu. Efninu er haldið til haga á urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Markmiðið er að meta forsendur glerendurvinnslu. Í framtíðinni endurunnið gler.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla/ endurnýting /urðun. Á ekki við.
Grófur olíuúrgagnur, ódælanlegur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Hart plast Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Peute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður fyrir drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfrv. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur/múrbrot/steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Efnaeyðing tæmir kælimiðla af tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Landbúnaðarplast Innlend endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Peute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Lítil raftæki Send til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast
Ljósaperur Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar í Danmörku. Urðun/förgun. Á ekki við.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar . Endurvinnsla. Málmar.
Olíumálning Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis, Pre Zero í Þýskalandi. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Fluttir til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Sóttmengaður úrgangur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reyðarfirði. Endurvinnsla. Brotamálmar og plast.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra. Fer í endurvinnslu til Peute í Hollandi. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Textíll Rauði krossinn, það sem er ekki endurnýtt hérlendis er sent erlendis. Endurvinnsla og endurnýting. Slitinn fatnaður er endurunninn og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Timbur - málað timbur Afhent til Sorpu í Álfsnesi þar sem það er tætt og flutt erlendis til orkunýtingar. Orkunýting. Kolefnisgjafi.
Timbur - Ómálað timbur, annað en umbúðartimbur Afhent Sorpu í Gufunesi. Efnið er kurlað þar í timburtætara móttöku- og flokkunarstöðvar SORPU. Það gerir m.a. kleift að endurheimta málmhluti með vélrænni flokkun. Endurnýting. Kolefnisgjafi í framleiðslu kísilmálms hjá Elkem og sem stoðefni í GAJU. Einnig að hluta til afhent Furu þar sem það er kurlað og notað sem undirburður fyrir húsdýr.
Timbur - umbúðartimbur Afhent Furu þar sem efnið er tætt og selt til notkunar sem undirburður fyrir húsdýr. Endurnýting. Undirburður fyrir húsdýr.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Sorpa í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Vesturland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Baggaður af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Peute Hollandi. Endurvinnsla. Pappír / pappi.
Blandaður úrgangur Urðaður á urðunstaðnum Fíflholti Urðun. Á ekki við.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum Peute í Hollandi til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Gifs Gifs má ekki urða ásamt lífrænum úrgangi vegna efnasambanda (H2S) sem losna frá því við slíkar aðstæður. Efninu er haldið til haga á Fíflholt urðunarstað. Urðun. Á ekki við.
Gler Losað á Fíflholt urðunarstað. Efninu er haldið til haga á Fíflholt urðunarstað. Markmiðið er að meta forsendur glerendurvinnslu Í framtíðinni endurunnið gler.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Harð plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Flutt suður til Efnaeyðingar sem tæmir kælimiðla úr tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Landbúnaðarplast Í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til Prezero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar í plastframleiðslu.
Lítil raftæki Send til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Ljósaperur Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar í Danmörku. Urðun/förgun. Á ekki við.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Málað tilmbur Urðað í Fíflholt. Urðað. Yfirlag á urðunarstað.
Málmar Skipað út frá Akranesi án frekari meðhöndlunar og endar í málmaendurvinnslu. Endurvinnsla. Málmur.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Ómálað timbur Tætt og endar í ofnum Elkem. Lítið magn selt kurlað til einstaklinga og fyrirtækja til stígagerðar og í beð. Endurnýting, Kolefnisgjafi.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (PreZero í Þýskalandi). Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Fluttir til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu. Frakkland. Ýmsir málmar.
Sóttmengað Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við..
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra til endurvinnslu til Paute í Hollandi. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Textíll Rauði krossinn. Endurnýting og endurvinnsla. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Urðuð í urðunarstaðnum Fílfholti. Urðun. Á ekki við.
Austurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis, Peute Hollandi. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Blandaður úrgangur Urðað (Þernunes fyrir Fjarðabyggð og Tjarnarland fyrir Héraðið (Egilsstaðir og Seyðisfjörður). Urðun. Á ekki við.
Gler Notað í landfyllingu eða urðað. Endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Harð- plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvnnsla. Ísland: Tætt niður og nýtt í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfrv. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Landbúnaðarplast Fer í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Peute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Lítil raftæki Sent til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Matarleifar Moltugerð Moltu í Eyjafirði. Endurvinnsla. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, áburður í landrækt og almenna gróðurrækt
Málað timbur Tætt og notað sem yfirlag á urðunarstað. Endurnýting . Á ekki við.
Málmar Afhent til Furu eða Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reyðarfirði. Endurvinnsla. Málmar.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Ómálað timbur Stór hluti fer til endurnýtingar hjá Tandaberg og öðrum. Það sem ekki endurnýtist fer í urðun. Endurnýting/urðun. Á ekki við.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (PreZero í Þýskalandi. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Fluttir til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý, plast.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra til endurvinnslu til Peute í Hollandi. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Textíll Rauði krossinn. Endurvinnsla og endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Urðun. Urðun. Á ekki við.
Suðurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis, til Peute Hollandi. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Blandaður úrgangur Brennt í Kölku. Það er enginn urðunarstaður á Suðurlandi. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum Peute í Hollandi til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Gler Losað til Sorpu, urðað eða notað í landfyllingu. Urðun eða endurnýting. Á ekki við.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Harð- plastbakkar pg plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Peute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil út. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr.Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Flutt til Efnaeyðingar sem tæmir kælimiðla úr tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Landbúnaðarplast Í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Peute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Lítil raftæki Sent til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Ljósaperur Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar í Danmörku. Urðun / förgun. Á ekki við.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Málað timbur Tætt af Terra og notað sem yfirlag í urðunarstað. Endurnýting. Yfirlag í urðunarstað.
Málmar Afhent til Furu eða Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reykjavík. Endurvinnsla. Málmar.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Ómálað timbur Tætt hjá Terra og endar í ofnum Elkem sem kolefnisgjafi. Lítið magn selt kurlað til einstaklinga og fyrirtækja til stígagerðar og í beð. Endurnýting. Kolefnisgjafi.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis; Prezero í Þýskalandi. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Fluttir til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra til endurvinnslu til Peute í Hollandi. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Textíll Rauði krossinn. Endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Urðun í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Norðvesturland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Blandaður úrgangur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Blandað endurvinnsluefni er baggað og sent til frekari flokkunar í Fróða í Berghellu Hafnarfirði og þaðan fer það til Hollands til Peute Recycling. Bylgjupappi er fluttur til Peute í Hollandi frá Akureyri. Dagblöð fara að stærstum hlut í Moltu. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum Peute í Hollandi til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Gifs Urðunarstað. Urðun. Á ekki við.
Gler Losað í Stekkjavík, urðað eða notað í landfyllingu. Urðun eða endurnýting. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur úrgangur Urðað. Urðun. Á ekki við.
Harð- plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður fyrst en Hringrás sendir þau heil út. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenla á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Flutt suður til Efnaeyðingar sem tæmir kælimiðla úr tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Landbúnaðarplast Baggað, sent í endurvinnslu til Pure North í Hveragerði eða frá Akureyri til Hollands, Peute Recycling. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis hjá Pre Zero í Þýskalandi. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Lítil raftæki Sent til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Ljósaperur Gler er urðað í Álfsnesi og kvikasifur flutt til förgunar í Danmörku. Urðun/förgun. Á ekki við.
Málað timbur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Akureyri. Endurvinnsla. Málmar.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Ómálað timbur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Plastumbúðir Baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu i erlendis, til PreZero Þýskalandi. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Flutt til Svíþjóðar til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Stórsekkir Ekki tekið við. Á ekki við. Á ekki við.
Textíll Ekki tekið við á þessu svæði. Á ekki við. Á ekki við.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Frá rekstraraðilum er vatnsmálning flokkuð frá öðrum spillefnum og er urðuð í Stekkjarvík. Vatnsmálning frá gámasvæðum sveitarfélaganna fer óflokkuð með öðrum spillefnum til Efnaeyðingar og er urðuð í Álfsnesi. Förgun Á ekki við.
Norðurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Blandaður úrgangur Urðað í Stekkjavík. Urðun. Á ekki við.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum Peute í Hollandi til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Gifs Urðað. Urðun. Á ekki við.
Gler Losað hjá Skútaberg og mulið í landfyllingu. Endurnýting. Landfylling.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu, endurnýtingu eða urðun. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Harð-plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Flutt suður til Efnaeyðingar sem tæmir kælimiðla úr tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Landbúnaðarplast Baggað, sent í endurvinnslu til Pure North í Hveragerði eða frá Akureyri til Hollands, Peute Recycling. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis (Einsleitt efni til Paute Hollandi, blandað til PreZero Þýskalandi). Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Lítil raftæki Sent til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Ljósaperur Gler er urðað í Álfsnesi og kvikasifur flutt til förgunar í Danmörku. Urðun / förgun Á ekki við.
Matarleifar Moltugerð Moltu í Eyjafirði. Endurvinnsla. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt.
Málað timbur Tætt af Terra og endar hjá Moltu í Eyjafirði. Endurnýting. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, áburður í landrækt og almenna gróðurrækt
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu. Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Akureyri. Endurvinnsla Málmar.
Olíumálning Brennslahjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Ómálað timbur Tætt af Terra og endar hjá Moltu í Eyjafirði. Endurnýting. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt.
Plastumbúðir Baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu í Þýskaland, PreZero. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Rafgeymar Fluttir til Svíþjóðar til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Blý og málmar.
Rafhlöður Fluttar til Frakklands til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Sléttur pappi, bylgjupappi, dagblöð og tímarit Blandað endurvinnsluefni er baggað og sent til frekari flokkunar í Fróða í Berghellu Hafnarfirði og þaðan fer það til Hollands til Peute Recycling. Bylgjupappi er fluttur til Peute í Hollandi frá Akureyri. Dagblöð fara að stærstum hlut í Moltu. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar Endurvinnsla og förgun. Brotamálmur og plast.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra til endurvinnslu til Peute í Hollandi. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Textíll Rauði Krossinn og Plastiðjan Bjarg-Tuskugerð. Endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt. Plastiðjan Berg - tuskugerð.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Vatnsmálning Frá rekstraraðilum er vatnsmálning flokkuð frá öðrum spillefnum og er urðuð í Stekkjarvík. Vatnsmálning frá gámasvæðum sveitarfélaganna fer óflokkuð með öðrum spillefnum til Efnaeyðingar og er urðuð í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.