Meðhöndlun úrgangs hjá Terra

Terra hefur metnað fyrir því að skilja ekkert eftir og stór hluti aðgerða Terra hafa með hringrásarhagkerfið að gera. Leitast er við að koma í veg fyrir að auðlindir verði að úrgangi, efnum komið rétt ferli, endurnota, endurframleiða, endurvinna og lágmarka úrgang til urðunnar. Hér á síðunni má sjá með hvaða hætti úrgangsefni flæða í gegnum ferla Terra og hvað verður um þau.

Höfuðborgarsvæðið
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Timbur - Ómálað timbur, annað en umbúðartimbur Afhent Sorpu í Gufunesi. Efnið er kurlað þar í timburtætara móttöku- og flokkunarstöðvar Sorpu. Það gerir m.a. kleift að endurheimta málmhluti með vélrænni flokkun. Endurnýting. Kolefnisgjafi í framleiðslu kísilmálms hjá Elkem og sem stoðefni í GAJU. Einnig að hluta til afhent Furu þar sem það er kurlað og notað sem undirburður fyrir húsdýr.
Timbur - málað timbur Afhent til Sorpu í Álfsnesi þar sem það er tætt og flutt erlendis til orkunýtingar. Orkunýting. Kolefnisgjafi.
Blandaður pappi, bylgjupappi, dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Pappír/pappi.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla. Málmar.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Landbúnaðarplast Innlend endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra. Er sent erlendis í endurvinnslu. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Blandaður úrgangur Flutt erlendis til orkunýtingar. Orkunýting. Hiti/rafmagn.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla/ endurnýting /urðun. Á ekki við.
Gler Losað á urðunarstað Sorpu. Efninu er haldið til haga á urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Markmiðið er að meta forsendur glerendurvinnslu. Í framtíðinni endurunnið gler.
Hreinn jarðvegur/múrbrot/steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Gifs Gifs má ekki urða ásamt lífrænum úrgangi vegna efnasambanda (H2S) sem losna frá því við slíkar aðstæður. Efninu er haldið til haga á urðunarstað SORPU í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Textíll Rauði krossinn, það sem er ekki endurnýtt hérlendis er sent erlendis. Endurvinnsla og endurnýting. Slitinn fatnaður er endurunninn og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði þessi fyrirtæki senda hjólbarðana í endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður fyrir drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfrv. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Lítil raftæki Send erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur olíuúrgagnur, ódælanlegur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Sorpa í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Urðanlegur úrgangur m.a. steinefni. Urðun hjá Sorpu í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Ljósaperur Ljósperur eru fluttar til Efnaeyðingar til meðhöndlunar Urðun/förgun. Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar í Danmörku.
Hart plast Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Sóttmengaður úrgangur Brennt í brennslustöð Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reyðarfirði. Endurvinnsla. Brotamálmar og plast.
Kælitæki Efnaeyðingar sendir tækin erlendis þar sem þetta fer í endurvinnslu. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum fyrirtæki erlendis til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Timbur - umbúðartimbur Afhent Furu þar sem efnið er tætt og selt til notkunar sem undirburður fyrir húsdýr. Endurnýting. Undirburður fyrir húsdýr.
Vesturland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Ómálað timbur Tætt og endar í ofnum Elkem. Endurnýting, Kolefnisgjafi.
Málað tilmbur Urðað í Fíflholt. Urðað. Yfirlag á urðunarstað.
Blandaður úrgangur Urðaður á urðunstaðnum Fíflholti Urðun. Á ekki við.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Baggaður af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Pappír / pappi.
Málmar Skipað út frá Akranesi án frekari meðhöndlunar og endar í málmaendurvinnslu. Endurvinnsla. Málmur.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar í plastframleiðslu.
Landbúnaðarplast Í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra umhverfisþjónustu og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Gler Losað á Fíflholt urðunarstað. Efninu er haldið til haga á Fíflholt urðunarstað. Markmiðið er að meta forsendur glerendurvinnslu Í framtíðinni endurunnið gler.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Gifs Gifs má ekki urða ásamt lífrænum úrgangi vegna efnasambanda (H2S) sem losna frá því við slíkar aðstæður. Efninu er haldið til haga á Fíflholt urðunarstað. Urðun. Á ekki við.
Textíll Rauði krossinn. Endurnýting og endurvinnsla. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Lítil raftæki Send til Svíþjóðar til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Harð plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Urðuð í urðunarstaðnum Fílfholti. Urðun. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla Ýmsir málmar.
Ljósaperur Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar í Danmörku. Urðun/förgun. Á ekki við.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Sóttmengað Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við..
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Kælitæki Flutt suður til Efnaeyðingar sem sendir áfram til vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út í gegnum fyrirtæki erlendis til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla. Pappír/pappi.
Austurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Ómálað timbur Stór hluti fer til endurnýtingar hjá Tandaberg og öðrum. Það sem ekki endurnýtist fer í urðun. Endurnýting/urðun. Á ekki við.
Málað timbur Tætt og notað sem yfirlag á urðunarstað. Endurnýting . Á ekki við.
Blandaður úrgangur Urðað (Þernunes fyrir Fjarðabyggð og Tjarnarland fyrir Héraðið (Egilsstaðir og Seyðisfjörður). Urðun. Á ekki við.
Matarleifar Moltugerð Moltu í Eyjafirði. Endurvinnsla. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, áburður í landrækt og almenna gróðurrækt
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Málmar Afhent til Hringrásar. Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reyðarfirði. Endurvinnsla. Málmar.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sendur til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Landbúnaðarplast Fer í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar í plastframleiðslu.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra og sent erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Gler Notað í landfyllingu eða urðað. Endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana erlendis í endurvinnslu. Endurvnnsla. Ísland: Tætt niður og nýtt í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfrv. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Lítil raftæki Sent erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Textíll Rauði krossinn. Endurvinnsla og endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Harð- plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Urðun. Urðun. Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý, plast.
Rafhlöður Fluttar til Svíþjóðar í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Suðurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Ómálað timbur Tætt hjá Terra og endar í ofnum Elkem sem kolefnisgjafi. Endurnýting. Kolefnisgjafi.
Málað timbur Tætt af Terra umhverfisþjónustu og notað sem yfirlag í urðunarstað. Endurnýting. Yfirlag í urðunarstað.
Blandaður úrgangur Brennt í Kölku. Það er enginn urðunarstaður á Suðurlandi. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Matarleifar Skilað í Gaju, jarðgerðarstöð Sorpu, Álfsnesi. Endurvinnsla. Molta jarðgerðarefni nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt og Metan.
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Málmar Afhent til Furu eða Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Reykjavík. Endurvinnsla. Málmar.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Landbúnaðarplast Í innlenda endurvinnslu hjá Pure North Recycling í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Plastumbúðir Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra sem sendir erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Grófur blandaður úrgangur Flokkaður af Terra, nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu/endurnýtingu, annað urðað. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Gler Losað til Sorpu, urðað eða notað í landfyllingu. Urðun eða endurnýting. Á ekki við.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil út. Bæði senda þau hjólbarðana erlendis í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjaður. Erlendis eru þeir raspaðir niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið og striginn í orkuvinnslu.
Lítil raftæki Send erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Textíll Rauði krossinn. Endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt.
Harð- plastbakkar pg plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Urðun í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Ljósaperur Glerið er urðað í Álfsnesi, kvikasilfur og fosfór er flutt til förgunar erlendis. Urðun / förgun. Á ekki við.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Kælitæki Flutt til Efnaeyðingar sem sendir áfram til endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar erlendis til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Norðvesturland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Ómálað timbur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Málað timbur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Blandaður úrgangur Urðað í Stekkjarvík. Urðun. Á ekki við.
Blandaður pappi, bylgjupappi og dagblöð Blandað endurvinnsluefni er baggað og sent til frekari flokkunar í Fróða í Berghellu Hafnarfirði. Bylgjupappi er fluttur erlendis en dagblöð fara að stærstum hlut í Moltu. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Akureyri. Endurvinnsla. Málmar.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem seldar eru plastframleiðendum.
Landbúnaðarplast Baggað, sent í endurvinnslu til Pure North í Hveragerði. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Plastumbúðir Baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu i erlendis. Efni flokkað til endurvinnslu. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Stórsekkir Stórsekkir Baggaðir og sendir út til endurvinnslu frá Akureyri Á ekki við. Á ekki við.
Grófur úrgangur Urðað. Urðun. Á ekki við.
Gler Losað í Stekkjavík, urðað eða notað í landfyllingu. Urðun eða endurnýting. Á ekki við.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Hjólbarðar Afhent til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður fyrst en Hringrás sendir þau heil út. Bæði senda þau hjólbarðana til Hollands í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenla á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Gifs Urðunarstað. Urðun. Á ekki við.
Lítil raftæki Send erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Textíll Ekki tekið við á þessu svæði. Á ekki við. Á ekki við.
Harð- plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Frá rekstraraðilum er vatnsmálning flokkuð frá öðrum spillefnum og er urðuð í Stekkjarvík. Vatnsmálning frá gámasvæðum sveitarfélaganna fer óflokkuð með öðrum spillefnum til Efnaeyðingar og er urðuð í Álfsnesi. Förgun Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Blý og plast.
Rafhlöður Fluttar erlendis til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Ljósaperur Gler er urðað í Álfsnesi og kvikasifur flutt til förgunar í Danmörku. Urðun/förgun. Á ekki við.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar. Endurvinnsla og förgun. Brotamálmar og plast.
Kælitæki Flutt suður til Efnaeyðingar sem tæmir kælimiðla úr tækjunum og sendir áfram til frekari vinnslu erlendis. Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar erlendis til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi
Norðurland
Úrgangsflokkur Endastaður Úrgangsmeðhöndlun Aukaafurð
Ómálað timbur Tætt af Terra umhverfisþjónustu og endar hjá Moltu í Eyjafirði. Endurnýting. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt.
Málað timbur Flokkað hjá Terra og hluti er tættur fyrir Moltu í Eyjafirði. Endurnýting. Hluti tættur fyrir Moltu og hluti gróftættur til notkunna sem yfirlag á urðunarstað.
Blandaður úrgangur Urðað í Stekkjavík. Urðun. Á ekki við.
Matarleifar Moltugerð Moltu í Eyjafirði. Endurvinnsla. Molta jarðvegsbætir, nýtt í skógrækt, landrækt og almenna gróðurrækt.
Sléttur pappi, bylgjupappi, dagblöð og tímarit Blandað endurvinnsluefni er baggað og sent til frekari flokkunar í Fróða í Berghellu Hafnarfirði og þaðan fer það til Hollands til Peute Recycling. Bylgjupappi er fluttur til Peute í Hollandi frá Akureyri. Dagblöð fara að stærstum hlut í Moltu. Endurvinnsla. Pappír og pappi.
Málmar Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu. Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar frá Akureyri. Endurvinnsla Málmar.
Lituð og glær plastfilma og plastpokar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Landbúnaðarplast Baggað, sent í endurvinnslu til Pure North í Hveragerði eða frá Akureyri erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur notaðar eru í plastframleiðslu.
Plastumbúðir Baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastperlur til endurvinnslu og efni til orkuvinnslu.
Stórsekkir Safnað og baggað af Terra til endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plast í stórsekki.
Grófur úrgangur Flokkaður af Terra nýtilegt efni tekið frá og sett í endurvinnslu, endurnýtingu eða urðun. Endurvinnsla, endurnýting eða urðun. Á ekki við.
Gler Losað hjá Skútaberg og mulið í landfyllingu. Endurnýting. Landfylling.
Hreinn jarðvegur, múrbrot og steinefni Keyrt á nálægt landfyllingarsvæði. Endurnýting. Landfylling.
Hjólbarðar Terra afhendir til Hringrásar eða Furu. Fura kurlar þau niður en Hringrás sendir þau heil. Bæði senda þau hjólbarðana erlendis í endurvinnslu. Endurvinnsla. Ísland: Tætt niður í drenlag á urðunarstað Sorpu. Vísir að endurvinnslu byrjað. Erlendis: Röspuð niður og steypt í mottur, teppi osfr. Járnið endurunnið, striginn í orkuvinnslu.
Gifs Urðað. Urðun. Á ekki við.
Lítil raftæki Sent erlendis til endurvinnslu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar og plast.
Textíll Rauði Krossinn og Plastiðjan Bjarg-Tuskugerð. Endurnýting. Sent erlendis, tuskur oflr. slitið klæði nýtist en það er endurunnið og úr því framleiddar tuskur og teppi, svo eitthvað sé nefnt. Plastiðjan Berg - tuskugerð.
Harð-plastbakkar og plastbrúsar Flokkað og baggað af Terra og sent til frekari flokkunar og endurvinnslu erlendis. Endurvinnsla. Plastpallettur sem notaðar eru í plastframleiðslu.
Úrgangsolía, fljótandi Afhent olíufélögunum. Endurvinnsla. Eldsneyti.
Olíusíur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Grófur olíuúrgangur, ódælanlegur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Koppafeiti Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Leysiefni Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Olíumálning Brennslahjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Vatnsmálning Frá rekstraraðilum er vatnsmálning flokkuð frá öðrum spillefnum og er urðuð í Stekkjarvík. Vatnsmálning frá gámasvæðum sveitarfélaganna fer óflokkuð með öðrum spillefnum til Efnaeyðingar og er urðuð í Álfsnesi. Urðun. Á ekki við.
Rafgeymar Fluttir erlendis til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Blý og málmar.
Rafhlöður Fluttar erlendis til endurvinnslu í gegnum Efnaeyðingu. Endurvinnsla. Ýmsir málmar.
Ljósaperur Gler er urðað í Álfsnesi og kvikasifur flutt til förgunar erlendis. Urðun / förgun Á ekki við.
Isosyanöt Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Sóttmengaður úrgangur Brennsla hjá Kölku. Brennsla án orkunýtingar. Á ekki við.
Kælitæki Kælitæki eru flutt út til meðhöndlunar og endurvinnslu frá Akureyri Endurvinnsla Brotamálmar og plast.
Stór raftæki Afhent til Furu/Hringrásar. Fura tætir málminn og sendir út í endurvinnslu, Hringrás sendir beint út án meðhöndlunar Endurvinnsla og förgun. Brotamálmur og plast.
Fernur Fernur flokkaðar sér og fluttar út erlendis til aðila sem er með sérstaka endurvinnslu fyrir TetraPack fernur. Endurvinnsla Pappír/pappi