Efnamóttakan hf. og Sjónarás ehf. hafa hlotið ISO 14001 umhverfisvottun.
Efnamóttakan er fyrsta spilliefnamóttaka landsins til að hljóta slíka vottun. Gámaþjónustan hf. hóf innleiðingu á umhverfisstjórnunarkerfi í byrjun ársins 2012 og hlaut vottun samkvæmt staðlinum ISO 14001 í marsmánuði árið 2013.
Í kjölfarið var hafin vinna við að innleiða umhverfisstjórnunarkerfið hjá nokkrum dótturfélögum Gámaþjónustunnar sem eru víðsvegar um land. Vottunin er staðfesting þess að Gámaþjónustunni og dótturfélögum hefur tekist að fylgja eftir umhverfismarkmiðum sínum sem koma fram í slagorði fyrirtækisins um bætt umhverfi og betri framtíð.
Umhverfisstefna Gámaþjónustunnar hf. og dótturfélaga
- Gámaþjónustan er í fararbroddi í flokkun og endurvinnslu úrgangs á Íslandi, þ.m.t. spilliefna, og stuðlar að aukinni flokkun og endurvinnslu hjá viðskiptavinum sínum.
- Gámaþjónustan tekur tillit til umhverfismála og leitast við að þekkja umhverfisáhrif starfseminnar og draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið.
- Gámaþjónustan fylgir lagalegum kröfum á sviði umhverfismála og vinnur eftir umhverfisstjórnunarstaðlinum ISO 14001 til að tryggja stöðugar umbætur.
- Í rekstri Gámaþjónustunnar er leitast við að fara vel með auðlindir og tekið tillit til umhverfissjónarmiða við innkaup.
- Gámaþjónustan einsetur sér að kynna viðskiptavinum fyrirtækisins gildi úrgangsflokkunar, endurvinnslu og endurnýtingar með það að markmiði að auka flokkun úrgangs og bæta nýtingu auðlinda.

ISO 14001