Blaðagámur
 • Dagblöð
 • Umslög og gluggaumslög
 • Skrifstofupappír
 • Bæklingar
 • Bylgjupappi
 • Hreinar mjólkurfernur
 • Gjafapappír
 • Eggjabakkar
 • Sléttur pappi s.s. morgunkornspakkar

Til athugunar við flokkun

Til að efni nýtist sem best sem endurvinnsluefni er nauðsynlegt að hafa í huga að mjólkurfernur séu vel skolaðar og annar pappír undan matvælum þarf að vera hreinn og þurr.

Allt efni má fara laust í gáminn, en ef pokar eru notaðir skal nota glæra poka.

Í gáminn má setja pappír og pappa. 

Plastgámur

Þeir flokkar sem mega fara með plastumbúðum og málmi

 • Plastpokar
 • Plastbrúsar
 • Plastdósir
 • Plastfilma
 • Plastumbúðir
 • Plastbakkar
 • Plastflöskur
 • Frauðplast umbúðir
 • Umbúðir úr málmi
 • Sprittkertabikarar
 • Málmlok af krukkum

Í plastgáminn má setja allt hreint plast. 

Málmagámur
 • Umbúðir með málmum
 • Sprittkertabikarar
 • Málmlok af krukkum
 • Smærri hlutir úr málmi
 • Þar sem mikið fellur til af stærri málmi þarf að flokka það sérstaklega í þar
  til gerð ílát.
Glergámur
 • Öll ílát úr gleri
 • Annað tilfallandi gler

Úrgangshirðudagatal

421 8010

Endurvinnslustöð Kölku Berghólabraut 7
Berghólabraut 7

Opnunartímar

Opnunartími fyrir heimilin:
Virka daga    kl. 10:00 - 18:00
Laugardaga  kl. 11:00 - 16:00

Opnunartími fyrir fyrirtækin
Mánudaga     kl. 8:00 - 17:00

Þriðjudaga     kl. 8:00 - 17:00

Miðvikudaga kl. 8:00 - 17:00

Fimmtudaga kl. 8:00 - 17:00

Föstudaga     kl. 8:00 - 17:00

 

(Opnunartími er birtur með fyrirvara um breytingar hjá sveitarfélaginu) 

(Opnunartími er birtur með fyrirvara um breytingar hjá sveitarfélaginu.)