Skagaströnd

Móttökustöð og gámasvæði Vallarbraut 2

Opnunartímar

Opnunartími: 

Þriðjudaga kl. 14:00 - 17:00

Laugardaga kl. 13:00 - 16:00

 

(Opnunartími er birtur með fyrirvara um breytingar hjá sveitarfélaginu) 

452 2958

Gjaldfrjálst

Til förgunar og endurvinnslu er flokkað í:
Timbur
Málma og brotajárn þ.m.t. bifreiðar
Garðaúrgang
Dagblöð, tímarit og auglýsingapésa
Pappa
Fernur
Kælitæki
Hjólbarða
Rafgeyma

Önnur spilliefni en rafgeymar flokkist í sérmerkt ker á svæðinu.

Rauði krossinn, Vallarbraut 4 tekur við fatnaði til endurnýtingar

Móttaka drykkjarvöruumbúða með skilagjaldi:  Björgunarsveitin Strönd, Hafnarslóð 6

Lyfjaafgöngum skal skilað til lyfjaverslana.

Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf. tekur við afskráðum bifreiðum og gefur út skilavottorð fyrir bifreiðaeigendur.

Skilagjald kr. 20.000 er greitt fyrir bifreiðar skráðar eftir 1980.

 

 

Skagaströnd móttökustöð og gámasvæði vallarbraut 2
545 Skagaströnd
s: 452 2958