Endurvinnslutunna
 • Dagblöð
 • Tímarit
 • Umslög
 • Sléttur pappi
 • Bylgjupappi
 • Pizzakassar
 • Morgunkornskassar
 • Niðursuðurdósir
 • Lok af glerkrukkum
 • Plastbrúsar
 • Plastfilma
 • Plastpokar
 • Frauðplast
 • Gjafapappír
 • Plastöskjur
 • Sprittkertabikarar 

Skola þarf efnið og losa tappa af brúsum. Fernur, skolaðar og samanbrotnar.

Ekki gler vegna slysahættu við flokkun!

Í grænu endurvinnslutunnuna má setja allar plastumbúðir, málma, pappír og pappa. 

Blandaður úrgangur
 • Salernisúrgangur
 • Úrgangur frá gæludýrahaldi
 • Bleyjur
 • Gúmmíhanskar
 • Umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa
 • Tyggjó

Í almennu tunnuna sem getur verið grá eða svört fer sá úrgangur sem ekki er endurvinnanlegur.

452 2958

Móttökustöð og gámasvæði Vallarbraut 2
Vallarbraut 2, Skagaströnd

Opnunartímar

Opnunartími: 

Þriðjudaga kl. 14:00 - 17:00

Laugardaga kl. 13:00 - 16:00

 

(Opnunartími er birtur með fyrirvara um breytingar hjá sveitarfélaginu) 

(Opnunartími er birtur með fyrirvara um breytingar hjá sveitarfélaginu.)
Gjaldfrjálst

Til förgunar og endurvinnslu er flokkað í:
Timbur
Málma og brotajárn þ.m.t. bifreiðar
Garðaúrgang
Dagblöð, tímarit og auglýsingapésa
Pappa
Fernur
Kælitæki
Hjólbarða
Rafgeyma

Önnur spilliefni en rafgeymar flokkist í sérmerkt ker á svæðinu.

Rauði krossinn, Vallarbraut 4 tekur við fatnaði til endurnýtingar

Móttaka drykkjarvöruumbúða með skilagjaldi:  Björgunarsveitin Strönd, Hafnarslóð 6

Lyfjaafgöngum skal skilað til lyfjaverslana.

Sorphreinsun Vilhelms Harðarsonar ehf. tekur við afskráðum bifreiðum og gefur út skilavottorð fyrir bifreiðaeigendur.

Skilagjald kr. 20.000 er greitt fyrir bifreiðar skráðar eftir 1980.